org.nr. 988 945 471 - TLF: 95 92 80 73 - radonor@radon.no
Hjem
Om Radonor
Kontakt oss
Radonmåling Radonbrønn Rådgiving
Årlig får ca. 300 mennesker lungekreft som følge av radon i Norge. Radonkonsentrasjonen angis i Bq/m³, dvs. becquerel radon per kubikkmeter luft. Anbefalt tiltaksnivå er 100 Bq/m³ eller så lavt som mulig (Statens strålevern 2009). Gjennomsnittet i norske boliger er ca. 90 Bq/m³. Det er derfor et stort antall hus som bør utbedres.

Last ned Strålevernets informasjon om tiltaksnivåer


Har du målt i din bolig? Måling er den eneste måten å oppdage radon på. Strålevernet anbefaler at alle gjør slik måling. Det er enkelt og billig å måle. Klikk radonmåling for mer informasjon og bestilling av måling.

Bygger du hus? Det er enkelt å forebygge mot radon ved nybygging. Klikk radonbrønn for mer informasjon og bestilling.

Trenger du råd? De fleste som har målt høye verdier i sitt hus, kan med enkle og billige grep redusere verdiene. I noen tilfeller må man inn med mer omfattende tiltak. Da kan det være lurt å bestille en nøytral gjennomgang av huset før man bruker for mye penger. Klikk rådgiving for mer informasjon og bestilling av rådgiving.


Nyheter fra Radonor:
Dagskurs om radon
Neste kurs er planlagt i februar 2018.
Ta kontakt på kurs@radon.no for program og påmelding.

Nytt kalibreringslaboratorium
Radonor kalibrerer elektroniske måleinstrumenter. Ta kontakt for tilbud.
Har du behov for radonsniffer?
Radonsniffere brukes til å måle radon direkte i lekkasjepunkter. Radonor selger slike og annet befaringsutstyr. Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

Radon i media:
Pukk under huset kan gi økt radonnivå
Pukk og andre tilkjørte masser som legges under huset ditt, kan øke radonfaren innendørs. Strålevernet anbefaler derfor at disse massene har en øvre grense for konsentrasjon av radium og uran, siden disse stoffene danner radongass.
Les mer...